Home

Q-STEPS bij How It’s Done RTL-Z

Bekijk onze aflevering van How It’s Done op RTL-Z. Benieuwd wat onze training inhoud en of dit geschikt is voor uw bedrijf?

Top 5 trainingen

​Q-Steps helpt met het ontwikkelen van de volgende vaardigheden in je team of bedrijf:

 

Op de voorgrond

Startdata opleiding / training

Ordebewaking Publieke DienstverleningStart  Den Haag/Rijswijk 19-9 – vol

Start verkort traject Groningen 30-9 – volStart Den Haag/Rijswijk 22-10

Ordebewaring private dienstverleningGroningen september/oktober

Persoonlijke effectiviteitStart  Amsterdam 23 oktoberAgressietraining voor receptionistesStart Arnhem 7 oktober – volStart Schiedam decemberUpgrade beveiligingsteamStart juli 2019

Doet u voldoende om uw personeel tegen agressie te beschermen?De Arbeidsomstandighedenwet stelt eisen aan u als werkgever om uw personeel te beschermen tegen agressief gedrag, zowel vanuit uw klanten als door collega’s. Agressief gedrag tegen uw personeel leidt tot vermijdingsgedrag en is daarom een rechtstreekse bedreiging van de door u beloofde kwaliteit. Daarnaast heeft agressie allerlei gevolgen voor het welbevinden van uw personeel, klanten, bezoekers e.d. Qsteps trainingen helpt u te voldoen aan de wettelijke eisen op dit gebied. 

Qsteps trainingen doet verschillende activiteiten voor de beveiligingsbranche zoals presentaties over agressie in het land, film materiaal voor de arbocatalogusbeveiligingsbranche en zit in de jury voor de beveiliger van het jaar. Klik hier om wat van de  verslagen uit de beveiligingsbranche te kunnen lezen. 

Wanneer Thema Plaats
11-04-2019 Trauma opvang, agressie en geweld, nachtwerk Boxtel
02-05-2019 Trauma opvang, agressie en geweld, nachtwerk Zoetermeer
15-10-2019 Trauma opvang, agressie en geweld, nachtwerk Nijkerk

Situationeel LeiderschapEind oktober heb ik de licentie behaald om de SLII Experience™ 2.0 te mogen trainen. Vanaf 2001 werkte ik met het vertrouwde boekwerk van Blanchard om de training Situationeel Leiderschap II (SLII®) aan de vele beginnende en ervaren leidinggevenden binnen met name de beveiligingsbranche te verzorgen. De opzet is nu veranderd. Er wordt nu gewerkt met een e-learning omgeving als basis en daarin zitten fantastische tools ter ondersteuning van het leren, maar ook om het geleerde in de praktijk te kunnen brengen. Dit zowel voor de leidinggevende zelf, als ook voor de leden van het team. Ik kom nog steeds oud deelnemers van de training tegen en ik merk wie het toepast en het verschil maakt op de werkplek en wie niet. Met de nieuwe tools wordt het toepassen van het geleerde in de praktijk alleen maar makkelijker. Afgelopen vrijdag is de eerste groep leidinggevenden reeds van start gegaan. Interesse voor jouw mensen? Stuur me gerust een mail als je een moment wilt sparren.

Startdata opleiding / training

Situationeel Leiderschap 4 daagsStart 1 november 2019

Jaartraining vakmanschap leidinggeven niveau 4 (via ROC)Start 24 september

Basic Management and Leadership training niv. 1.September

Basic Management and Leadershiptraining niv 2.September

Onderstaand artikel is gepubliceerd op de site veiligheidraaktiedereen.nl van de Nederlandse beveiligingsbranche

Vechten, vluchten, verstijven of …?

Stephan Kapma verzorgt al 25 jaar trainingen en opleidingen en is al 40 jaar actief in de Beveiligingsbranche. Tijdens de Regiomiddag van de Beveiligingsbranche vertelt hij hoe je je professioneel opstelt als je te maken krijgt met agressie en geweld.

Wat is stap 1 om professioneel om te gaan met agressie?Allereerst moeten de randvoorwaarden door je opdrachtgever en je werkgever goed geregeld zijn. Wat wil je dat jouw medewerkers doen in praktijksituaties? Is ongewenst gedrag concreet omschreven? Ligt daar een agressieprotocol aan ten grondslag? Zijn de wensen van de opdrachtgever duidelijk en in de praktijk ook uitvoerbaar? Is dit niet goed geregeld, worden normen niet nageleefd en is er geen back-up, dan creëer je een speelveld waarin agressie goed gedijt. Met alle gevolgen van dien. Denk aan hoger verzuim en imagoschade.Wat bedoel je met een protocol?Met een concreet agressieprotocol weet je welk gedrag is toegestaan en welke normen gehanteerd worden. Dit kan per opdrachtgever verschillen. In dit protocol staat wanneer er sprake is van agressie. Het is belangrijk om uit te gaan van de intentie van de agressor. Dus niet wachten totdat er een slachtoffer valt, maar kunnen acteren op een persoon met aanvallende bedoelingen. De beveiliger herkent dit gedrag en kan optreden.

Hoe ga je als beveiliger om met de spanning die je in de greep houdt?De professional kent zijn eigen spanningen en weet die te reguleren, waarbij hij / zij zich bewust is van de eigen uitstraling. Want iedereen die ervaring heeft met agressief gedrag weet dat je het kunt verergeren, maar ook kunt neutraliseren door grenzen te stellen. Verkeerde of onnodige prikkels afgeven, wordt vaak veroorzaakt door eigen non-verbale communicatie, en dat betekent olie op het vuur gooien. Wat is het effect van dit soort ongewenst gedrag?Als de spanning oploopt, neemt de zelfcontrole af. De één vertoont dan conflict vermijdend gedrag, terwijl de ander juist te direct wordt wat als klantonvriendelijk kan worden ervaren. De klant heeft recht op klantvriendelijkheid, maar moet wel grenzen aangereikt krijgen als die over de schreef gaat. Het is dus belangrijk de eigen spanning te reguleren. Ga maar na: bij hoge spanning gaat maar 7% van elke hap ingeademde lucht naar je hersenen. Dan weet je vaak dus niet meer wat effectief is. 

Waarom is omgaan met verandering zo moeilijk?  Klik hier voor de rest van het artikel  

Ordebewaring private dienstverlening bij de bibliotheek van Rijksuniversiteit GroningenDeze maand (oktober 2019) is de training klantvriendelijke ordebewaring afgerond bij de bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen. Op deze locatie heeft de interne dienst te maken met zeer grote aantallen studenten op dag basis, vooral in de examentijd. Om rustig te kunnen studeren is het belangrijk dat de huisregels worden gerespecteerd en dat er geen ordeverstoringen plaatsvinden. In deze training oefenden 6 deelnemers in relatievriendelijk aanspreken bij grensoverschrijdend gedrag. Met de organisatieregels als basis pasten zij de 3-traps formule van Qsteps toe, waarbij in eerste instantie wordt uitgegaan van een vergissing aan de kant van de klant/bezoeker. De grondhouding wordt daarbij gevormd door een helpende houding vanuit een positieve gedachte waardoor de kans op dominant of vermijdingsgedrag verminderd wordt. Dit uit zich in een prikkelarmoede vanaf de kant van de professionele interne dienstverlener.

Qsteps neemt activiteiten over van Basta & Kat op gebied van Ordebewaring Publieke Dienstverlening.Sinds 14 februari is Qsteps verantwoordelijk voor de opleiding Ordebewaking Publieke Dienstverlening. In deze opleiding worden beveiligers getraind om als ordeverantwoordelijke aan het werk te gaan bij gemeenten, werkpleinen, woningbouwverenigingen en ondernemingen waarbij er sprake is van druk zetten op de dienstverlening en waar de orde en veiligheid geoptimaliseerd moet worden. In deze opleiding worden de beveiligers opgeleid om met een integrale aanpak mensen op hun gedrag te wijzen. Blijft aanpassingen van het gedrag van de bezoeker of medewerker uit heeft de beveiliger nog 2 interventies om in te zetten.

Blijkt dat het gedrag dusdanig van invloed is op de integriteit van de geleverde dienstverlening of voor de veiligheid van de medewerker(s), volgt een indringend gesprek over de vervaging van de orde. In deze gesprekken moet de bezoeker/medewerker dan duidelijkheid geven over zijn gedrag in de toekomst. Het systeem balanceert tussen een veilige werkplek, een eerlijke dienstverlening en een werkbare relatie tussen medewerker(s) of medewerker en klant. Het onderscheidt met andere beveiligers is dat deze beveiliger ook echt verantwoordelijk is voor de orde en veiligheid en daartoe van de organisatie waar hij werkt ook bepaalde bevoegdheden heeft gekregen.

Klik op de foto voor tips hoe om te gaan     met verbale agressie

Klik op de foto voor tips hoe om te omgaan met fysieke agressie

Filmmateriaal omtrent agressie De site voor Arbocatalogus voor de beveiligingsbranche is onlangs aangepast.  Qsteps trainingen is als expert door de beveiligingsbranche gevraagd, videomateriaal te helpen ontwikkelen voor het omgaan met verbale en fysieke agressie. Op deze site treft u materiaal voor het omgaan met stress, werkdruk, pesten en lichamelijke belasting. Heeft u uitdagingen op dit gebied, neem dan gerust contact op. Wij helpen graag. Qsteps heeft tot doel om mens en organisatie te ondersteunen een bijdrage te leveren aan een veilige wereld, met name op gebied van communicatieve uitdagingen. 

Klik hier om naar de site van de beveiligingsbranche te gaan.

Zijn uw medewerkers nog flexibel?Als werkgever staat u voor de uitdaging om uw mensen mee te laten gaan in een snel veranderende omgeving. Kunnen uw mensen dat nog? Flexibiliteit verdwijnt niet ineens, dat gaat vaak in stappen. Daar ligt voor u als leidinggevende/organisatie juist de kans om die flexibiliteit in een vroeg stadium op een positieve manier te beïnvloeden. MySteps brengt dit voor u in kaart en geeft advies voor een aanpak op individueel niveau. Het arbeidsplezier en de flexibiliteit kunnen ook een rol spelen bij (dreigend) verzuim. Hulp nodig bij een actieve aanpak van verzuim of inflexibiliteit? Klik hier.

Boeken:Update van opleidingsboek Proactief BeveiligenIn de afgelopen zomer is hard gewerkt aan het herschrijven van het keuzedeel Proactief Beveiligen, Met de kennis van dit boek kan de student examen doen bij het SVPB.  Het keuzedeel geeft inzicht in het systeem proactief beveiligen, maar de leerstof is onvoldoende om ook een proactief beveiliger te zijn. Het boek geeft dus vooral basiskennis over dit onderwerp. Het boek kent een praktische insteek met veel voorbeelden.  De genoemde boeken zijn te bestellen via de uitgever Explain.

De auteur en het boek

Boeken:Update van opleidingsboeken beveiliger 2Sinds ruim 20 jaar schrijft Stephan het boek Beveiligen van Objecten voor leerling beveiligers die examen moeten afleggen in dit vak. Sinds deze maand is daar Werken binnen Wettelijke Kaders bijgekomen, die hij samen met oud-collega Peter Geerdink heeft herschreven. Eerder schreef Stephan al het Werkboek professioneel beveiligen, welke naar verwachting in 2019 aangepast gaat worden. De genoemde boeken zijn te bestellen via de uitgever SDU.

Nieuws:Opleiding op niveau MBO4 gestart.Qsteps is gestart als docent bij het Zadkine voor de jaaropleiding Vakmanschap leidinggeven. 20 leergierige studenten van de gemeente Rotterdam volgen de opleiding die een jaar duurt. Ik verzorg de onderdelen ‘leidinggeven’ en ‘personeelsbeleid’. De studenten worden door praktijkopleiders begeleid. Zij hebben een belangrijk aandeel in deze opleiding omdat men op de werkvloer moet bewijzen dat men aan het gewenste niveau voldoet. Het duurt 1 jaar en is intensief.

Interesse in deze opleiding? Klik hier.

Nieuws:HoofdredacteurStephan Kapma is benoemd tot hoofdredacteur van het lesmateriaal Orde & Veiligheid van Smart Educational Tools (SET). Stephan Kapma is een bekend gezicht in de beveiligingsbranche. Hij heeft jarenlange ervaring onder andere als trainer en examinator. Vanuit zijn kennis en ervaring zal hij SET adviseren bij het ontwikkelen van het lesmateriaal. Ook treedt hij op als inhoudelijk aanspreekpunt.

Stephan Kapma: “Ik vind het belangrijk dat de (aankomende) beveiliger en de leidinggevende in zijn lesmateriaal voldoende basis vindt zodat hij in de praktijk zijn professionele rol kan vormgeven. Een beveiliger die weet hoe hij moet acteren en op welke basis, is essentieel voor de veiligheid en de beperking van risico’s voor de dingen we belangrijk vinden en van wie we houden. Dat maakt dat ik erg blij ben met deze nieuwe taak en ernaar uitkijk hier richting aan te geven om gezamenlijk de kwaliteit te behouden/te verbeteren.”

Bron: www.explain.nl/nieuws

Persoonlijke ontwikkeling:Lichaamstaal voor professionalsMedio oktober heb ik de jaartraining ‘werken met lichaamstaal voor professionals’ afgerond. Na de eerdere 4 jarige opleiding coaching & counseling vanuit het Europees Instituut, tegenwoordig onderdeel van de Baak, was ik toe aan een opfrissing en een verdieping, met als aandachtspunt het lichaamsgericht werken. Met andere woorden: werken met de signalen die het lichaam afgeeft en de betekenis die we er aan toekennen. Met Hilde Bolt en Iet Mans als trainers vanuit de Alchemist is gewerkt aan lichaamsgericht coachen waarbij het instinct als basis geldt. Met een groep van professionele coaches vanuit verschillende branches zijn deze onderwerpen op een praktische manier uitgediept. Ik heb prachtige ervaringen en inzichten opgedaan, zowel als mens, maar ook als trainer/coach om deze toe te passen in mijn eigen trainingen.

Boeken:Sterker door tegenslagMijn lieve vriendin Inge Miltenburg-Bos heeft afgelopen jaar een boek geschreven waarin ze tips en tools geeft om heftige persoonlijk ontwikkelingen te handelen. In het boek: sterker door tegenslag, geeft ze tips hoe je kracht terug te vinden, als het leven je hard heeft geraakt.

Q-Steps levert persoonlijke en bedrijfstrainingen op maat, zoals bijvoorbeeld:

Situationeel Leiderschap

​Als organisatie en als mens doelen stellen en bereiken. In je team de neuzen dezelfde kant op krijgen en het maximale effect er uit halen. Iedereen spreekt er dezelfde taal. Je mensen ontwikkelen zichzelf onder jouw sturing en ondersteuning. Kernwoorden zijn motiveren, zelfvertrouwen geven, kennis en kunde ontwikkelen. Lees verder

Handig communiceren

Soms zijn medewerkers het oneens met het gestelde beleid of kunnen/durven het niet volgens de richtlijnen uitvoeren. Sterker nog, men maakt eigen regels/beleid. Dit vermijdingsgedrag kan veel schade en onrust voor het bedrijf opleveren. Klanten krijgen kwalitatief niet het juiste geleverd of juist teveel. Vermijdingsgedrag levert ook ontevredenheid/onrust bij de medewerker zelf. Dit kan de sfeer maar ook het verzuim beïnvloeden.  Lees verder

Ordebewaking Publieke Dienstverlening

Met duidelijk regels vanuit de organisatie als basis, zorgt de ordeverantwoordelijke persoon voor de orde en veiligheid binnen het object. Hij pleegt interventies en houdt indringende ordegesprekken met zich misdragende personen. Ook personeel dat zich niet aan de aanwijzingen houdt, wordt aangesproken. Zij respecteren dat, want ook zij gebaad bij een veilige werkomgeving.  Lees verder

Q-Steps houd je op de hoogte van ontwikkelingen die voor oud-cursisten van belang zijn, zoals:

BEVEILIGERS MOGEN NIET MEER IN BESLAG NEMEN!

​Het Wetboek van Strafvordering is aangepast. Het aanhouden op heterdaad is gebleven, echter mag de burger geen voorwerpen meer in beslag nemen. Heel concreet betekent dit, dat als er toch in beslag wordt genomen er een onrechtmatige daad wordt gepleegd. Dit houdt ook in dat het betrokken voorwerp dat  niet meer als bewijsmateriaal gebruikt kan worden. Dit wil niet zeggen dat de beveiliger niet tot afgifte kan vragen, echter dienen de materialen die afgegeven zijn bij het overdragen van de aangehouden verdachte, meegegeven te worden aan opsporingsambtenaar.

WIJZIGINGEN IN DE MAAK VOOR HET EXAMEN OPD

Naar verwachting gaat de opleiding Ordebewaking Publieke Dienstverlening  per 1 januari aanstaande veranderen. De interventies en theorie gaan de basis opleiding OPD vormen en worden naar verwachting apart geëxamineerd. De  ordegesprekken zouden in combinatie met zwaardere theorie vragen het niet vakdiploma moeten gaan vormen.  Zodra er definitieve ontwikkelingen zijn wordt je geïnformeerd. Zie voor de  huidige exameneisen de site van het SVPB. Qsteps geeft de reeds bestaande training op zeer regelmatige basis en behaald uitstekende resultaten.

Een eigen diploma voor beveiligers in de zorg

Diverse ziekenhuizen hebben besloten om een opleiding te maken voor beveiligers die in de zorg (gaan) werken. Het werken in een omgeving waar de zorg een recht is en waar de beveiliger moet kunnen omgaan met sterk verschillende emoties, is een bijpassende opleiding een must. Qsteps heeft ervaring met het opleiding van beveiligers in een zorgomgeving en heeft dan ook deel uitgemaakt van de werkgroep bij het SVPB.   Er wordt door de  werkgroep onderscheid gemaakt tussen een basisopleiding, voornamelijk bedoeld als keuzevak bij ROC’s en een vakopleiding voor reeds werkzame beveiligers in de zorg. Zie voor de exameneisen de site van het SVPB.

Q-Steps voor ontwikkeling en inspiratie 

Meld je aan voor onze updates en ik stuur je regelmatig interessante informatie voor jouw situatie. Uiteraard kun je jezelf altijd weer afmelden en stuur ik je alleen waardevolle informatie. We zullen je vertrouwen nooit beschamen en je gegevens zijn 100% veilig bij ons. Zie onze privacyverklaring.

 

Q-Steps helpt je de regie over je persoonlijke ontwikkeling en flexibiliteit te houden 

Video’s ter inspiratie

​Het Q-Center biedt jou de mogelijkheid om je eigen inspiratie op te doen. Je treft een korte omschrijving van de inhoud aan, alsmede ook de link.

Ga naar het Q-center

Stel je kennisvraag Het Q-Center verzameld de antwoorden van reeds eerder gestelde vragen op het vakgebied van persoonlijke ontwikkeling, dienstverlening, agressie, assertiviteit of over zaken in het beveiligingsvak. Heb je een vraag? Stel hem! Mocht je belangrijke onderwerpen hebben? Deel het!

Ga naar het Q-center

Q-Steps werkt samen met andere partijen om te zorgen dat je de meest optimale ondersteuning voor jouw uitdaging krijgt

SFPB

Qsteps verzorgt sinds 2000 voor de beveiligingsbranche de opleiding Situationeel Leiderschap en workshops rond leiderschap.​

Onderwerpen hierin zijn onder andere: Situationeel Leiderschap van Blanchard – werken met doelstellingen en anderen daarin meekrijgen – motiveren van personeel – beoordelingssystematiek – ondersteuning en sturing van personeel – vertegenwoordigen van de eigen organisatie – omgaan met de eigen obstakels en eigen voorkeursgedrag.

 Blanchard International

SLII® is de meest uitvoerige, up-to-date en praktische methode voor het effectief managen en ontwikkelen van mensen, tijd en resources in de wereld. De training is uitermate geschikt voor startende leidinggevenden. Onze Qsteps trainer geeft deze training reeds sinds 2001.

RISK Reflect

Risk Reflect is een onafhankelijk adviesbureau dat de ‘kunst van het beveiligen’ verstaat: precies genoeg doen. Niet teveel en niet te weinig.                                                                            

IBCT Global​

​Qsteps is sinds 2000 gecertificeerd bureau met HRD trainers.

“IBCT certified trainers met the highest standards in the insdustry. They plan ans reflect on their development as professional trainers, are qualified as trainer/consultant, demonstrated recent customer satsifaction and are committed to the IBCT code of Conduct”

Basta en Kat

Qsteps is gecertificeerd om de opleiding Ordebewaring Publieke Dienstverlening te verzorgen. De resultaten van de examens zijn uitstekend te noemen.

De opleiding is een onderdeel van een integrale aanpak op gebied van agressie en wordt toegepast op o.a. Werkpleinen, maar is uitermate geschikt voor locaties waarbij gasten zich aan de huisregels dienen te houden.

​DISC-profiel.nl

​Qsteps is sinds 2000 een gecertificeerd trainingsburo om medewerkers en teams te trainen op hun persoonlijke voorkeursgedrag. Dit voorkeursgedrag speelt een rol in de eigen basishouding, maar ook in hun professionele rol. 

Qsteps heeft diverse online testen beschikbaar, voor werkvloer, team, middenkader en management. De uitkomsten kunnen worden meegenomen in individuele coachtrajecten, maar ook in trainingen. ​

Sidi Acting & Training

Qsteps werkt samen met Sidi Bensalah om professionals te helpen om vanuit een neutrale houding contact te hebben met bezoekers, gasten, leerlingen, overtreders en publiek. ​

De internationale ervaring van Sidi in crisisgebieden kan ook ten dienste van uw professionals komen. ​

Qsteps kan ook uw team helpen verder te professionaliseren, zowel in trainingen als in groepsbijeenkomsten.​

Ervaringenvan klantenen cursisten

Cursisten:​

– “onlangs de cursus Situationeel Leiderschap gevolgd. Een echte aanrader voor de startende leider.Erg leerzaam; iedere persoonlijkheid uit zich in gedrag en dat gedrag is voor de leidinggevende stuurbaar.Het (h)erkennen van de persoonlijkheid en gedrag is essentieel voor het behalen van de doelstelling/resultaat. Het is een leuke cursus. Dit kwam met name door het enthousiasme van de docent en voorbeelden uit de praktijk.”Ik moet zeggen dat ik nu zonder erg veel moeite veel kan overbrengen op mijn collega’s. Dat was voorheen ook het geval, maar nu voelt het gewoon veel lekkerder aan en gaat ook naar mijn inziens erg smooth, en dat ontlast mij toch enorm. Mijn plan van aanpak heb ik destijds binnen de gevraagde termijn gemaakt, en tot zover lukt het me ook om dit in de praktijk uit de voeren.

Klantreferenties:

Duco Hoep​ – Secretaris Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche”Stephan is een niet alleen een trainer in hart en nieren maar een professional met een moderne visie en flexibiliteit op een breed vlak. Voor SOBB al jaren een betrouwbare en moderne trainer die altijd de actuele praktijk integreert in trainingen. Naast een moderne trainer is Stephan gewoon een heel prettig mens. Ik kan Stephan van harte aanbevelen voor iedereen.”

You may also be interested:
Blog
The Title of Article 3
The Title of Article 2
Video
The Title of Video 3
The Title of Video 2
Podcast
Rara, wie of wat ben ik? …… Aaah! Nee hè!
Feedback op herhalingsles OPD