Security Awareness

In deze training komen o.a. de volgende onderdelen aan bod:

  • Ik weet waarom ik hier zit; ik ken de processen in het bedrijf en ik snap welke dreigingen er zijn.
  • Mij vallen zaken op, ik rapporteer deze en doe voorstellen ter verbetering.
  • Ik corrigeer mensen met een glimlach en ze accepteren het.
  • Ik kan klantvriendelijk ‘nee’ zeggen.
  • Ik kan gestructureerd de procedures toepassen zonder daarbij ‘eigen beleid’ te maken.
  • Mijn rapportages zijn volledig en in zo goed mogelijk Nederlands.

Security Awareness

Basic

Deze training / workshop gaat in op algemeen voorkomend gedrag welke tot ongewenste gebeurtenissen kunnen leiden.

In interactieve sessies wordt ingegaan op oorzaak en gevolg bij gedragingen.

Enerzijds wordt bewust gemaakt van de eigen verantwoordelijkheid, ook ten opzichte van elkaar en het bedrijf, maar geactiveerd tot een pro-actieve houding ten opzichte van afwijkingen van het normale.

Security Awareness

Specifiek

Soms zijn er specifieke onderwerpen die de aandacht moet krijgen, simpelweg omdat het risico van grote schade ontstaat, met alle gevolgen voor mens en bedrijf.

Deze maatwerk training / workshop gaat in op specifieke vragen op gebied van Security en information Security. Ook andere specifieke onderwerpen zijn daarbij mogelijk.

MEER INFORMATIE

You may also be interested:
Blog
The Title of Article 3
The Title of Article 2
Video
The Title of Video 3
The Title of Video 2
Podcast
Rara, wie of wat ben ik? …… Aaah! Nee hè!
Feedback op herhalingsles OPD