Workshops leidinggeven

Leidinggeven in het middenkader biedt behoorlijke uitdagingen, zowel voor de leidinggevende als de organisatie die hij vertegenwoordigt. De leidinggevende is immers degene die de visie van de organisatie moet vertalen naar de werkvloer, moet zorgen dat het resultaat wordt behaald, de kwaliteit goed is en dat de medewerkers met plezier hun werk uitvoeren. Daarnaast dient de leidinggevende de organisatie van informatie te voorzien en moet hij vaak zelf informatie bij de organisatie halen. Soms worden deze taken verstoord door irritaties uit het verleden of onvoldoende ondersteuning.

Dit scala aan taken vereist veel van de vaardigheden en de motivatie van de leidinggevende. De workshop Leidinggeven is een onderhoudsprogramma voor de leidinggevende en een goede kans om weer op 1 lijn te komen met de collega’s en de organisatie. Daarnaast vergroot de training de persoonlijk effectiviteit in leidinggeven.  

De workshop leidinggeven beslaat een programma van door de organisatie aangedragen onderwerpen in combinatie met het leerdoel van de leidinggevende. 

Voorbeelden van gekozen thema’s tijdens een dergelijke workshop:- Eigen leiderschap- Leiderschap over anderen- Hoe zorg ik ervoor dat anderen meegaan?- Verzuim- Coaching- Dossiervorming- Timemanagement- Algemene gesprekstechnieken- Beoordelingsystematieken- Sollicitatiegesprekken- Rouwverwerking- Herkennen van voorkeursgedrag bij anderen- Het ontwikkelen van medewerkers in hun taak- Omgaan met gedemotiveerd personeel- …….

Met het bedrijf wordt vooraf afgestemd hoe het geleerde in de praktijk en in de persoonlijke ontwikkeling geborgd kan worden. De workshop duurt een dag.

You may also be interested:
Blog
The Title of Article 3
The Title of Article 2
Video
The Title of Video 3
The Title of Video 2
Podcast
Rara, wie of wat ben ik? …… Aaah! Nee hè!
Feedback op herhalingsles OPD