Workshop samenwerken/team!

Deze workshop is bestemd voor teams op de werkvloer of teams in het middenkader die een duwtje nodig hebben om met de neuzen dezelfde kant op te gaan. Daar waar mensen zich niet houden aan het gestelde beleid, maar eigen beleid maken en volgen, ontstaat disharmonie. Men spreek elkaar niet meer rechtstreeks aan; men deelt r de informatie niet of minder met elkaar; de sfeer is gespannen; er ontstaan kampen; het resultaat wordt minder; men gaat met minder plezier naar het werk, hetgeen zich onder andere uit in klant- en medewerker tevredenheid, verzuim, verloop en vermijdend/agressief gedrag.

Tijd om leiderschap te tonen. Tijd om het gezamenlijk aan te gaan, elkaars kwaliteiten te erkennen en het “oude” een plek te geven. De organisatiedoelstelling is de rode draad tijdens de training. De workshop duurt een dag en is opgebouwd uit ingrediënten die door de organisatie en het team zelf worden aangegeven. Een gezamenlijke gedragscode kan een onderdeel van het traject zijn; over hoe men met elkaar om wilt gaan en hoe men door de buitenwacht gezien wil worden.

You may also be interested:
Blog
The Title of Article 3
The Title of Article 2
Video
The Title of Video 3
The Title of Video 2
Podcast
Rara, wie of wat ben ik? …… Aaah! Nee hè!
Feedback op herhalingsles OPD