DISC: zicht op voorkeursgedrag

DiSC kan leidinggevende en medewerkers helpen om hun eigen gedrag beter te begrijpen, te leren hoe en wanneer gedrag aan te passen, hun communicatie effectiever te laten verlopen, verschillen te waarderen, individuele en teamprestaties te verbeteren en conflicten te verminderen. Het helpt managers, coaches, trainers en verkopers om de behoeften, prioriteiten en drijfveren van anderen te begrijpen en zo effectiever te zijn in hun leidinggeven, coachen, trainen, ontwikkelen, onderhandelen en verkopen.

DISC is een instrument om inzicht te krijgen in de persoonlijkheid van de mens in zijn werkomgeving. Door middel van een test wordt inzicht gekregen het voorkeursgedrag, met andere woorden, wat zijn de voorkeursstijlen bij het benaderen van een probleem en als dat niet effectief is, welke gedrag u dan gebruikt. Tevens u krijgt u inzicht in wat voor u allergie oplevert en daarmee kan gericht stil worden gestaan bij welke tips en tools u hierbij kunnen helpen.

Dit inzicht in het eigen gedrag geeft u stuur mogelijkheden om (nog) effectiever te worden in uw communicatie naar anderen. Sterker nog, als u ook het gedrag van de ander leert herkennen, kunt u inspelen op het voorkeursgedrag van die ander. Denk eens in wat dat betekent voor uw effectiviteit naar uw klanten, medewerkers of leidinggevende.

DISC kan bij verschillende onderdelen van de Qsteps trainingen worden ingezet. Denk hierbij aan handig communiceren/persoonlijke effectiviteit, Situationeel Leiderschap® II, agressietrainingen, persoonlijke coaching en teamtrainingen. Ook als u alleen de DISC test wil doen is dit mogelijk. U kunt uw DISC testen ook combineren met sollicitatiegesprekken zodat u effectief kunt inspelen op het gewenste gedrag op uw werkplek.

Wat levert DISC u op?- Inzicht in de eigen persoonlijke voorkeursstijl- Stuurmogelijkheden om conflicten op te lossen of te voorkomen.- Waardering voor onderlinge verschillen met betere onderlinge communicatie- Positieve en effectieve samenwerking en communicatie

You may also be interested:
Blog
The Title of Article 3
The Title of Article 2
Video
The Title of Video 3
The Title of Video 2
Podcast
Rara, wie of wat ben ik? …… Aaah! Nee hè!
Feedback op herhalingsles OPD