Gedragscode en privacyverklaring

Deze gedragscode komt overeen met de code die door NVO2 wordt gehanteerd.

Dienstverlenende verantwoordelijkheidVanuit mijn discretie als opleidingsfunctionaris:1. stel ik de invalshoek van de cliënt centraal en stel ik mij faciliterend op;2. ben ik eerlijk en open in mijn relatie met cliënten en richt ik mij op duurzame dienstverlening;3. maak ik bij de uitoefening van mijn beroep geen misbruik van mijn uit deskundigheid of positie voortvloeiend overwicht;4. verplicht ik mij tot geheimhouding van hetgeen mij bij de uitoefening van mijn beroep ter kennis komt, voorzover daarover geen afspraken zijn gemaakt (vertrouwensrelatie);5. stimuleer ik een open communicatie over alle aspecten van de dienstverlening;6. geef ik rekenschap van mijn handelen op een voor alle belanghebbenden heldere wijze.

Professionele verantwoordelijkheidVanuit mijn professionele competentie als opleidingsfunctionaris:7. geef ik eerlijk en volledig inzicht in mijn kwalificaties en beperkingen ten aanzien van mijn handelen, wanneer dat wordt verlangd;8. ontwikkel ik mijn professionele deskundigheid en blijf ik op de hoogte van de recente ontwikkelingen op mijn vakgebied;9. kenmerkt mijn relatie met collega’s zich door respect, bereidheid tot uitwisseling van kennis en indien nodig tot samenwerking en verantwoording van de eigen werkzaamheden;10. onthoud ik mij van gedrag dat het aanzien van beroepsgenoten of het beroep kan schaden.

Persoonlijke verantwoordelijkheidVanuit mijn persoonlijke integriteit als opleidingsfunctionaris:11. handel ik op basis van beste weten en kunnen (eerlijkheid);12. doe ik alleen dat wat ik op basis van mijn eigen en professionele normen en waarden kan verantwoorden;13. probeer ik een juiste balans te vinden tussen mijn doelen en belangen en die van anderen.

Qsteps Privacyverklaring en Veiligheidsprotocol:  

Qsteps verzorgt trainingen op gebied van assertiviteit, agressie, klantgerichtheid, teamvorming en leiderschap. Daarnaast focussen Qsteps en MySteps, onderdeel van Qsteps, zich op coaching en begeleiding van persoonlijke ontwikkeling en effectiviteitsontwikkeling van  het team. Wij werken met mensen en hebben daarom te maken met privacygevoelige informatie. 

Qsteps respecteert de privacy van haar geïnteresseerden en van gebruikers van haar site. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Je gegevens worden nooit aan derden geleverd of verkocht.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacybeleid.

Qsteps heeft een Veiligheidsprotocol waarin is opgenomen welke persoonsgegevens Qsteps, en dus ook MySteps, als organisatie heeft en hoe deze persoonsgegevens beveiligd zijn.

You may also be interested:
Blog
The Title of Article 3
The Title of Article 2
Video
The Title of Video 3
The Title of Video 2
Podcast
Rara, wie of wat ben ik? …… Aaah! Nee hè!
Feedback op herhalingsles OPD