Pins OPD uitgereikt

December 2022 zijn opnieuw de pins uitgereikt aan de deelnemers van de opleiding OPD. Dit keer gebeurde dit bij de beveiligers in dienst van de gemeente Rotterdam. Zij hebben met goed gevolg de opleiding afgerond met de 3 examens bij de SVPB. Deze gaan over het houden van Ordegesprekken, het doen van Interventies en de theoretische kennis over het systeem OPD.

Bij het verkrijgen van de pin tekent men ook voor het opvolgen van de gedragscode die hoort bij het systeem OPD.  Het systeem zorgt ervoor dat je als bedrijf en als medewerker regie voert over de contacten met de druk zettende/agressieve interne en externe klant.

Met dank aan Demi Zuidema maar ook aan de teamleiders en de groep van beveiligers die elke dag weer het verschil maken.

Waarden die horen bij het dragen van de OPD pin
 
1.       Ik ben verantwoordelijk voor de orde en de veiligheid.  
2.       Ik bewaak de integriteit van de dienstverlening, de veiligheid, de normen van de organisatie en professionaliteit.  
3.       Ik reflecteer realistisch op mijn eigen gedrag en de inzet van de interventies.  
4.       Ik gebruik het systeem OPD en niet mijn ego om te bepalen wat de volgende stap is.  
5.       Ik geef respect, maar verwacht het niet terug. Wel spreek ik aan op onfatsoenlijk gedrag.  
6.       Ik ben vriendelijk en hanteer gastheerschap / gastvrouwschap. Mensen mogen boos zijn. Ik kan luisteren en samenvatten.  
7.       Ik hanteer spanningcontrole om zelf professioneel te kunnen blijven handelen.  
8.       Ik hoef niet de sterkste te zijn, maar ik zorg dat het doel wordt bereikt.  
9.       Ik maak verstorend intern gedrag bespreekbaar bij de juiste persoon.  
10.   Ik zet mijn interventies bij vermoedelijk kwaadwillend gedrag de-escalerend in.  
11.   Ik hanteer de-escalerend prikkelarmoede.
12.   Ik maak geen onderscheid in afkomst, ras, geloof, geslacht, leeftijd en dergelijke, maar ik reageer op gedrag.
Ook interessant
Blog
The Title of Article 3
The Title of Article 2
Video
The Title of Video 3
The Title of Video 2
Podcast
Rara, wie of wat ben ik? …… Aaah! Nee hè!
Feedback op herhalingsles OPD