Ordebewaring Publieke Dienstverlening

Steeds meer publieke organisaties stellen deze opleiding verplicht voor hun (ingehuurde) beveiligers. Echter is deze training/opleiding niet alleen bestemd voor hen, maar voor allen die ordeverantwoordelijke in hun pand zijn. De opleiding leidt officieel op tot het diploma Ordebewaring Publieke Dienstverlening bij het SVPB

De opleiding is bestemd voor ordeverantwoordelijken en voor ordeverantwoordelijke ambtenaren (OVA) of andere dienstverleners die speciaal met de ordebewaring zijn belast.

Het examen bij het SVPB bestaat uit een theorie-examen (vakkennis) en 2 praktijkonderdelen, te weten “Interventies” en “Ordegesprekken”. Voor het diploma dienen alle 3 de vakken met een voldoende te zijn afgesloten. Het diploma heeft een geldigheidsduur van 3 jaar. Naar verwachtingen zullen in het najaar 2017 aanpassingen komen in de exameneisen en het examenprogramma van het SVPB. Zie het examenprogramma van het SVPB.

OPD kent zijn sterkste effectiviteit in een integrale omgeving. Dat betekent dat niet alleen de Ordeverantwoordelijken getraind zijn, maar ook het personeel is geïnstrueerd om tot een optimale samenwerking te komen. Diverse pilots, waaronder bij werkpleinen in Zeist en Rotterdam hebben een dramatische daling laten zien van het aantal keren van politieassistentie, maar ook in de schade gelieerd aan agressie, vernieling, verzuim en aan imago. Qsteps ondersteunt u om tot  een integrale aanpak te komen. 

Ordebewaring Publieke Dienstverlening gaat over een professionele aanpak van wangedrag en agressie om te zorgen voor een integere en veilige dienstverlening. Als de dienstverlening integer kan verlopen is deze ook veilig.

You may also be interested:
Blog
The Title of Article 3
The Title of Article 2
Video
The Title of Video 3
The Title of Video 2
Podcast
Rara, wie of wat ben ik? …… Aaah! Nee hè!
Feedback op herhalingsles OPD