Handig Communiceren

​Deze training is een combinatie van een assertiviteitstraining en het omgaan met conflictgedrag. In deze training wordt de persoonlijke en professionele effectiviteit verbeterd in situaties die moeilijk, lastig, vervelend of irritant zijn.  

In deze training wordt de cursist geholpen met zijn uitdagingen in communicatie. Heeft immers niet iedereen soms een uitdaging in het communiceren met een ander? Als die uitdaging structureel en niet effectief is, wordt het tijd voor ander gedrag. Deze training helpt de medewerker beter om te gaan met de eigen belemmeringen en assertief te reageren op gedrag van de ander.

In de training wordt stil gestaan bij het waarom van het eigen gedrag. In welke situatie(s) wil men effectiever leren communiceren. Wat zijn de eigen verdedigingsmechanismen die belemmeren, wat is het eigen voorkeursgedrag in werksituaties en welk gedrag van de ander vindt men lastig(er). Daarnaast krijgt de deelnemer inzicht in agressief gedrag en leert hiermee effectief om te gaan.

Door middel van oefeningen in spanningscontrole wordt de deelnemer geholpen effectief met de eigen stress om te gaan, waardoor men makkelijker in de professionele rol kan terugkeren.

De training focust zich op het effectiever worden in de communicatie, waardoor het zelfvertrouwen en het zelfbeeld van de kandidaat vergroot. Het trainingsprogramma wordt afgestemd op de uitdaging(en) van de deelnemer. De leerdoelen dienen derhalve zoveel mogelijk vooraf aangegeven te worden.

De trainer heeft meer dan 20 jaar ervaring met het geven van deze assertiviteitstraining en de training wordt vooral gebruikt door bedrijven die in een ontwikkelingstraject met een medewerker zitten of op verzoek van de medewerker zelf.

Toelichting: Assertief gedrag is het eerlijk en direct uiten van de behoeften, gedachten en gevoelens zonder inbreuk te maken op de rechten van anderen. Mensen die niet-assertief zijn lopen in het dagelijkse leven tegen problemen aan in de omgang met anderen, vooral wanneer deze ander assertief of agressief is. Zij voelen zich ondergesneeuwd en niet bij machte de ander op een assertieve manier van repliek te dienen. Niet-assertief zijn kan zich op verschillende manieren uiten, bijvoorbeeld door geen ‘nee’ te kunnen zeggen, geen grenzen aan te kunnen geven, niet uit je woorden kunnen komen als je dat zou willen, problemen met omgaan met kritiek, gebrek aan zelfvertrouwen en perfectionisme. Iemand kan zich over het niet-assertief zijn in een bepaalde situatie enorm schuldig voelen, wat kan leiden tot o.a. angstgevoelens, somberheid, werk-en relatieproblemen. Dit beïnvloedt niet alleen de kwaliteit van dienstverlening maar ook de kwaliteit van leven.

“Handig communiceren” is dus handig bij:- Vermijdingsgedrag bij conflicten- Vecht- of bot gedrag- Met vertrouwen “nee” kunnen zeggen- Duidelijkheid krijgen in, het opkomen voor, en het verdedigen van de eigen behoeften- Leren van grenzen aangeven bij ongewenst gedrag

Wat levert “handig communiceren” je als bedrijf op?- Een medewerker die klantvriendelijker kan reageren, maar ook kan corrigeren- Een medewerker die minder vermijdingsgedrag vertoond, waardoor de kwaliteitsbeleving beter is- Een medewerker met meer vertrouwen en een positiever zelfbeeld- Een medewerker die minder “vast” zit in eigen overtuigingen, en daardoor flexibeler voor de organisatie is.

​Wat levert “handig communiceren” voor de medewerker op?- Meer zelfvertrouwen in de voor de medewerker lastige situaties- Een positiever imago en zelfbeeld- Zakelijk en privé winsten op gebied van relatiebeheer- Meer zicht op eigen behoeften en grenzen- Effectiviteit bij agressief gedrag van de ander.

You may also be interested:
Blog
The Title of Article 3
The Title of Article 2
Video
The Title of Video 3
The Title of Video 2
Podcast
Rara, wie of wat ben ik? …… Aaah! Nee hè!
Feedback op herhalingsles OPD