FAQ

Krijg ik ervaren trainers?

Q-steps werkt alleen met ervaren trainers en training acteurs. Dit om te waarborgen dat de deelnemer in veilige omgeving kan werken aan zijn eigen ontwikkeling.

Ik vind het lastig om met acteur te oefenen. Hoe gaan jullie daarmee om?

Leerervaringen worden minder in de situatie dat de deelnemer angstig is. Met de acteur wordt met “laboratorium” situaties gewerkt. Dat betekent dat vooraf aandacht wordt besteedt aan het belang van experimenteren. Daarnaast wordt bespreekbaar gemaakt als mensen in een 1 op 1 situatie willen oefenen en zal daar zo veel mogelijk rekening mee worden gehouden

Ik merk vaak dat, als de deur dicht gaat, de mensen hetzelfde blijven doen als daarvoor.

Voorafgaand aan een training wordt bij de intake besproken waarom deze training gehouden moet worden. Een training wordt veelal gebruikt om een probleem op te lossen. Bij de intake wordt besproken het waarom van het probleem en waarom het probleem nog bestaat. Vervolgens worden weer afspraken gemaakt over randvoorwaarden waarin het geleerde in de praktijk kan worden gebracht.

You may also be interested:
Blog
The Title of Article 3
The Title of Article 2
Video
The Title of Video 3
The Title of Video 2
Podcast
Rara, wie of wat ben ik? …… Aaah! Nee hè!
Feedback op herhalingsles OPD