Training

Ordebewaring in private dienstverlening level 2

In het kort:

Deze training is bestemd voor mensen die de regie bewaren in een omgeving waar gewerkt moet worden en waarbij er sprake is van bezoekers. Om de dienstverlening zo eerlijk mogelijk te laten lopen en de veiligheid van medewerker en bezoeker te verzekeren worden leert men in deze training interventies toe te passen die helpen helder te krijgen of een klant een vergissing begaat of kwaadwillend is. Op beide situaties wordt verder volgens interventieprotocol gehandeld.

Ordebewaring in private dienstverlening level 2​

Bezoekers en klanten vertonen soms gedrag die niet thuishoren op de plek waar je toezicht houdt. In deze training leer je interventies te plegen wanneer dit gedrag wordt vertoond, waarbij je met je eigen gedrag klantvriendelijk professioneel optreedt. In het drie stappen model leer je effectief om te gaan met gedrag dat de klant soms per ongeluk vertoont, soms opzettelijk.

Deze training leert je om op een klantvriendelijke manier aan te spreken op normoverschrijdend gedrag. Deze normen moeten in dit systeem door de organisatie bepaald zijn. Hiermee wordt voorkomen dat ieder lid van het team zijn eigen norm instelt en hanteert. Mede hierdoor wordt normvervaging voorkomen, waardoor de klant weet wat de regels zijn en deze niet onhandelbaar zijn.

Je leert ook draagvlak te krijgen voor de ordebewaring die je doet bij de overige medewerkers in het bedrijf die met je interventies te maken krijgt.

Effectiever omgaan met situaties

Controleren van de prikkels die je afgeeft

Draagvlak verkrijgen en op één lijn raken

Aanspreken op een klantvriendelijke manier

Resultaat als deelnemer

Je kunt effectiever mensen op hun gedrag aanspreken en je weet wat te doen als een situatie escaleert. Je leert wanneer je het gesprek moet aangaan en hoe, maar ook wanneer je het gesprek moet stoppen.

 

Je kunt na de training zelfcontrole te houden over onnodige prikkels die je afgeeft. Je hebt gezag t.o.v. andere medewerkers omdat zij je aanwijzingen opvolgen. Je kunt aan anderen uitleggen waarom je deze werkwijze hanteert en waarom dat helpen is voor de medewerkers in het bedrijf.

Je kunt uitleggen waarom integriteit van de dienstverlening essentieel is voor het goed functioneren van de organisatie, de professionele uitstraling en de veiligheid van de medewerkers.

 

Je weet de diverse emoties te onderscheiden en je hebt zicht op de agressievormen en weet wat daarin te doen.

Geschikt voor


Professionals die toezichthouden in de eigen of een externe organisatie.

 

Klanten zetten steeds vaker druk op dienstverleners, frontdeskmedewerkers, beveiligers, servicedeskmedewerkers en andere professionals die contact met klanten hebben. Zij tonen steeds vaker vermijdingsgedrag vooral wanneer zij zich niet door de eigen organisatie gesteund voelen. Hierdoor krijgen klanten soms dienstverlening waar zij geen recht op hebben. Dit heeft een olievlek werking; anderen nemen het gedrag over en het imago van de professional, de verstrekte dienst en van de organisatie komt onder druk te staan.

 

De training is geschikt voor die organisatie die de regie weer in eigen handen terug wil nemen.

Training Specificaties

Training: Ordebewaring in private dienstverlening level 2

 

Deze training op level 2 kan met een examen worden afgesloten bij het SVPB.

 

 

Mochten er ook ordegesprekken met klanten moeten worden gehouden, als voorwaarde voor verdere dienstverlening is er ook een opleiding op level 3; voor het houden van ordegesprekken.

 

De training op level 1 is bedoeld voor het team van dienstverleners waarmee tijdens het toezichthouden gewerkt wordt.

Benieuwd of deze training geschikt is voor u of uw bedrijf? Neem vrijblijvend contact met ons op en wij bespreken gezamenlijk alle mogelijkheden.