Training

Effectief leidinggeven: gesprekstechnieken

In het kort:

Weet jij je medewerkers mee te krijgen in jouw doelstellingen voor het team en het individu? Leer effectief feedback te geven om te komen tot verbetering en blokkades weg te nemen.

Effectief leidinggeven: gesprekstechnieken

Als leidinggevende heb je een doel voor ogen met je team en met je medewerkers. Daarnaast heb je ook contacten met je eigen leidinggevende, klanten en wellicht leidinggevenden van andere afdelingen. Deze training helpt je effectief je gespreksdoelen te bereiken.

Tijdens deze training werken we aan je effectiviteit van je gesprekken.

We starten met te kijken naar jouw doelen in het gesprek, want je kunt in een gesprek niet verder komen dat je doelstelling. Met andere woorden: als je doelstelling beperkt is, geldt dat ook voor je effectiviteit. Tijdens de training werken we aan jouw persoonlijke leerdoelen en krijg je tips, tools en oefening. De soorten van gesprekken die hierin voorbij kunnen komen zijn: aanspreken op gedrag, corrigeren van gedrag, slechtnieuwsgesprekken, beoordelingssystematieken, coaching en revitaliseringsgesprekken. 

 

In een revitaliseringsgesprek staan we stil bij ‘oude’ ervaringen van de medewerker die blokkerend werken om actief deel te blijven nemen en helpen het rouwproces daarin af te maken, met als doel de medewerker weer flexibel en vitaal aan het werk te laten deelnemen.

De gespreksdoelen bereiken

Effectiviteit in manier van communiceren

Draagvlak krijgen voor je doelen

Haal blokkerende overtuigingen weg

Resultaat als deelnemer

De manier van communiceren bepaalt hoe anderen jouw stijl van leidinggeven ervaren. Je leert te luisteren, stil te zijn en verwachtingen uit te spreken op de juiste momenten in het gesprek. Daarnaast leer je te vertrouwen op je eigen intuïtie tijdens het gesprek en deze te gebruiken. Je leert welk eigen gedrag blokkerend werkt en welk gedrag je helpt je doel te bereiken.

 

Je leert ook manipulatief gedrag van de ander te herkennen en daar effectief mee om te gaan.

 

Je krijgt inzicht op het effect als een van de partijen, dus ook jij als leidinggevende, de gemaakte afspraken niet nakomt en hoe je hiermee om kunt gaan. 

 

Daarnaast wordt geoefend met het ingaan op non-verbale signalen tijdens een gesprek, met andere woorden: hoe kan ik een gesprek openbreken als niet wil vlotten in het gesprek.

Geschikt voor

Beginnende en ervaren leidinggevenden. Dit maakt de training geschikt voor:

  • Teamleiders
  • Hoofden
  • Assistenten
  • Teamvertegenwoordigers

 

Juist assistenten en teamvertegenwoordigers kampen met veelal een lastige positie tussen de organisatie en het eigen team.  Hiervoor zijn aangepast trajecten mogelijk.

Training Specificaties

Training: Effectief leidinggeven: gesprekstechnieken

 

Communiceren om je doel te bereiken, in diverse soorten van gesprekken waarmee je als leidinggevende te maken kunt krijgen. De training kan worden afgestemd op het persoonlijke leerdoel. De training duurt 1 dag en kan worden uitgebreid naar gelang het te behalen einddoel.

 

Om de vaardigheid te behouden is ook hier een herhaling aan te bevelen. Dit kan in training, maar ook online.

Benieuwd of deze training geschikt is voor u of uw bedrijf? Neem vrijblijvend contact met ons op en wij bespreken gezamenlijk alle mogelijkheden.